Regulamin zajęć

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić na końcu tego formularza
 2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 3. Kobiety w ciąży zobowiązane są do poinformowania prowadzącej/prowadzącego o swoim stanie, przedstawienia zgody lekarskiej na uczestnictwo w zajęciach lub podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań.
 4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość osobie prowadzącej.
 5. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącą/prowadzącym w czasie wolnym  przed lub po zajęciach.
 6. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z podawanymi instrukcjami. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą osoby prowadzącej.
 7. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, najlepiej ok 10 min przed ich rozpoczęciem, aby spokojnie się przebrać i zająć miejsce na sali.
 8. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 2-3 godziny po ostatnim dużym posiłku.
 9. Ćwiczy się boso lub w skarpetkach, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 10. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć w wykonywaniu ćwiczeń.
 11. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
 12. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę – dezynfekując i odkładając na miejsce używany sprzęt.