Cennik

 • Wstęp | Cena
 • Jedno wejście | 35 zł
 • Karnety miesięczne | Cena
 • Karnet 4 wejścia | 120 zł
 • Karnet 8 wejść | 170 zł
 • Karnet 12 wejść | 200 zł
 • Karnet open | 240 zł
 • Karnety dwumiesięczne
 • Karnet 2x 4wejścia | 200 zł
 • Karnet 2x 8 wejść | 300 zł
 • Karnet 2x 12 wejść | 350 zł
 • Karnet 2x open | 400 zł
 • Inne
 • Warsztat wprowadzający | 240 zł
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia 60 min| 120 zł
 • Joga Kundalini
 • Jedno wejście | 35 zł
 • Karnet 4 wejścia | 120zł