Cennik

 • Wstęp | Cena
 • Jedno wejście | 40 zł
 • Karnety miesięczne | Cena
 • Karnet 4 wejścia | 140 zł
 • Karnet 8 wejść | 190 zł
 • Karnet 12 wejść | 220 zł
 • Karnety dwumiesięczne
 • Karnet 2x 4wejścia | 220 zł
 • Karnet 2x 8 wejść | 320 zł
 • Karnet 2x 12 wejść | 400 zł
 • Inne
 • Warsztat wprowadzający – 4 zajęcia | 180 zł
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia 60 min| 120 zł
 • Pakiet 4 zajęcia | 400 zł