Cennik

 • Wstęp | Cena
 • Jedno wejście | 30 zł
 • Karnety miesięczne | Cena
 • Karnet 4 wejścia | 100 zł
 • Karnet 8 wejścia | 150 zł
 • Karnet 12 wejścia | 180 zł
 • Karnet open | 200 zł
 • Karnety dwumiesięczne
 • Karnet 2x 4wejścia | 170 zł
 • Karnet 2x 8 wejścia | 260 zł
 • Karnet 2x 12 wejścia | 320 zł
 • Karnet 2x open | 360 zł
 • Inne
 • Warsztat wprowadzający | 120 zł
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia 60 min| 100 zł
 • Joga Kundalini
 • Jedno wejście | 30zł
 • Karnet 4 wejścia | 100zł